Tenaga Pengajar

Tenaga Pengajar

Ninik Sukristiyani, S.Pd.AUD
 • Nama : Ninik Sukristiyani, S.Pd.AUD
 • Jabatan : Kepala Sekolah
Anita Yuliana, S.Pd
 • Nama : Anita Yuliana, S.Pd
 • Jabatan : Guru Inggris - Sains
Anastasia Permatasari, S.Pd
 • Nama : Anastasia Permatasari, S.Pd
 • Jabatan : Pustakawan
Rr Murni Dwi Yuliani, S.Pd.AUD
 • Nama : Rr Murni Dwi Yuliani, S.Pd.AUD
 • Jabatan : Guru Kelas
Tunince Simanjuntak, S.Pd.AUD
 • Nama : Tunince Simanjuntak, S.Pd.AUD
 • Jabatan : Guru Kelas
Winadi
 • Nama : Winadi
 • Jabatan : Office Boy
Achmad
 • Nama : Achmad
 • Jabatan : Satpam
Ade Yanvar Bestari, S.P
 • Nama : Ade Yanvar Bestari, S.P
 • Jabatan : Tata Usaha
Regina Vironica Wendi Pratama Putri, S.Psi
 • Nama : Regina Vironica Wendi Pratama Putri, S.Psi
 • Jabatan : Guru Kelas
Faustina Areta Bestari, S.Psi
 • Nama : Faustina Areta Bestari, S.Psi
 • Jabatan : Guru Kelas